Voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeel

Als je je kind wil inschrijven op onze school, moet je
je kind eerst aanmelden via
https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/

Als er een broer of zus is ingeschreven in onze
school of je bent een personeelslid van onze school, kan je je kind met voorrang aanmelden. Deze voorrangsperiode start op woensdag 18
januari 2023 (9.30 uur) en loopt tot vrijdag 3
februari 2023 (17 uur).

Tussen dinsdag 28 februari en dinsdag 21 maart
(17u) kunnen alle andere kinderen aangemeld
worden.