Opstart schooljaar: afspraken ’s ochtends en ’s avonds

Beste ouders

Wat een blij weerzien was het vanmiddag!    ‘De kop is er af’, zoals men zegt, overmorgen begint het échte werk…

Maar hoe zit het ondertussen met de ‘corona’-afspraken?  Vanuit het departement onderwijs schrijft men voor om de ‘ouderstromen binnen de schoolgebouwen’ te beperken/vermijden.

Omdat wij  als school het contact met de ouders belangrijk vinden en dit ook graag terug ‘in real life’ willen, hebben we een aantal ‘routes’ bedacht:

’s ochtends:

 • iedereen is welkom op de speelplaats om zijn/haar kind(eren) af te zetten aan de buitendeuren van het schoolgebouw.  Er zal wel nog steeds personeel aan de poort staan waar u bij terecht kan voor vragen ed.
 • er is geen vaste looproute 
 • de kleuters worden opgevangen door de kleuterjuffen aan de kant van de kleuterklas
 • de leerlingen van de lagere school kunnen binnengaan langs de ‘grote’ zaal waar de klasleerkracht, parallelleerkracht of een zorgcoach klaar staat (met een beurtrol)
 • kinderen hoeven geen mondmaskers te dragen.  Aan de ouders wordt gevraagd dit wèl te doen, ook is het verplicht tijdens een gesprek met het personeel van de school.

’s avonds (of woensdagmiddag):

 • net zoals vorig schooljaar staan de leerkrachten met hun klas buiten op de speelplaats en kunnen de kinderen afgehaald worden op de speelplaats
 • er staat personeel aan de poort voor vragen ed

algemeen:

 • er zal telkens een raam openstaan in de lokalen waar les gegeven wordt (ventilatie).  Hou hier aub rekening mee, met deze kwakkeltemperaturen kan het snel fris worden in de klas…

Verder start de voor- en nabewaking ook op 01 september:

 • voorbewaking op school : 07u30 – 08u30
 • nabewaking op school: 15u40 – 18u00 (op woensdag tot 17u)
 • ouders bellen aan de poort om hun kind te brengen én op te halen.  Voor de veiligheid van onze kinderen houden we de poort dicht.

We hopen natuurlijk dat deze maatregelen mbt corona zeer tijdelijk zijn… en houden u op de hoogte indien er iets verandert.

Geniet van de laatste vakantiedag morgen en héél graag tot woensdag!

Groetjes

Saskia