Kalender

Belangrijke dagen in 2021 – 2022

Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 2021 – 2022

Vrijdag 22 oktober 2021 Pedagogische studiedag

Vrijdag 12 november 2021 Facultatieve verlofdag

Woensdag 2 februari 2022 Facultatieve verlofdag

Woensdag 16 februari 2022 Pedagogische studiedag

Woensdag 25 mei 2022 Facultatieve verlofdag

Vakanties

Maandag 1 november 2021 – Zondag 7 november 2021 – Herfstvakantie

Maandag 27 december 2021 – Zondag 9 januari 2022 – Kerstvakantie

Maandag 28 februari 2022 – Zondag 6 maart 2022 – Krokusvakantie

Maandag 4 april 2022 – Maandag 18 april 2022 – Paasvakantie (+paasmaandag)

Feestdagen en brugdagen

Donderdag 11 november 2021 – Wapenstilstand

Vrijdag 24 december 2021 – Namiddag vrijaf

Donderdag 26 mei 2022 – Vrijdag 27 mei 2022 – O.H. Hemelvaart

Maandag 6 juni 2022 – Pinkstermaandag

Donderdag 30 juni 2022 – Namiddag vrijaf

Belangrijke dagen en feesten in De Pluim

Oudercontacten 

Donderdag 18 november 2021

Donderdag 3 februari 2022

Dinsdag 3 mei 2022

Dinsdag 28 juni 2022

Zomerfeest 

Zaterdag 21 mei 2022